Kontakt

038 / 7409536, 038 / 7409537

Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie:

•    rodinných domov a bytov
•    chát a rekreačných zariadení
•    kancelárskych, obchodných a spoločenských priestorov
•    objektov pre lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach
•    priemyselných podnikov - technológia, elektroinštalácia, osvetlenie
•    polyfunkčných a úžitkových zariadení
•    osvetlenie multifunkčných areálov a športovísk
•    prípojok elektrickej energie pre rôznorodé objekty
•    bleskozvodov
•    projektov skutočného vyhotovenia elektroinštalácií

Vypracovávame projektové dokumentácie v nasledovných stupňoch:

•    projekt pre územné rozhodnutie
•    projekt pre stavebné povolenie
•    projekt pre realizáciu stavby
•    projekt skutočného vyhotovenia